emco-m-o.nl

Erik Orie is inspirator en drijvende kracht achter EMCO- Mens en Organisatie. Creatief denken, motiveren, inspireren en een verkennende blik is de basis in zijn werk als consultant.

Zijn ervaring in non-profit en profitorganisatie en interesse in "wat mensen beweegt" hebben voor hem de richting bepaald bij de opstart van EMCO Mens en Organisatie in 2006.

Advies

Wij adviseren organisaties met als doel beter te presteren en functioneren. Dit wordt bereikt door de bestaande organisatieproblemen in kaart te brengen, te analyseren wat de oorzaken zijn en een verbeterplan te bedenken.

Interim Management

Soms heb je als organisatie extra versterking nodig, bijvoorbeeld ter overbrugging van de invulling van een vacature, het vlottrekken van een project of het begeleiden van een reorganisatie. Interim Management kan een passende oplossing zijn voor een tijdelijke situatie.

Coaching

Coaching vergroot de werktevredenheid, leidt tot een verbetering in vaardigheden en effectiviteit van de professional, het bereiken van doelen met betrekking tot effectief leidinggeven en het maken van weloverwogen beslissingen. Bovendien heeft coaching een positieve invloed op het tegengaan van stress en burn-out. De belangrijkste succesfactor voor coaching is de kwaliteit van de relatie zoals ingeschat door de gecoachte. Verder blijkt coaching door onbekende, externe coaches effectiever dan ’peer-coaching’ door bijvoorbeeld collega’s.

---