"EMCO M&O ondersteunt individuele medewerkers en teams het beste uit zichzelf te halen"

 

Begeleiding en supervisie

EMCO M&O begeleidt directie- en managementteams op zowel team als individueel niveau via supervisie. Supervisie is een individueel leertraject onder leiding van een supervisor waarbij methodisch wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar werk. Het is een vorm van reflecteren op de eigen werkstijl. Het geeft zicht op situaties die problemen geven, waar deze mee te maken kunnen hebben, hoe ermee om te gaan en welke alternatieven er zijn.

 

De "supervisanten" verkennen en herkennen vaste patronen en gaan op zoek naar dieperliggende motieven en overtuigingen die hun interacties sturen. Ze leren denken voelen en handelen adequaat op elkaar af te stemmen en eigen ervaringen in hun werk zodanig te overdenken en te doorzien dat het leidt tot een beter functioneren. Bij supervisie ligt het accent op het leren ook voor volgende situaties.

 

Supervisie vergroot de tevredenheid met het werk, leidt tot een groter zelfinzicht, een toename van persoonlijke effectiviteit van de professional en betrokkenheid met de organisatie. Bovendien gaat supervisie negatieve uitkomsten tegen, zoals stress, angst, en personeelsverloop binnen een organisatie.

 

pionmassiefturquoise

 

 

“De mens die zich omringt met feiten, niet toestaat dat hij verrast wordt, geen flits van intuïtie kent, geen veronderstellingen maakt, geen risico neemt, leeft in een afgesloten cel.”

Albert Einstein

 

 

Voor informatie of een oriënterend gesprek kunt u contact opnemen met mij via de contactpagina.