"EMCO M&O ondersteunt organisaties het beste uit zichzelf te halen"

Organisaties

Waarom is het nog niet zo eenvoudig om altijd uw doelen te behalen? Waar komt de ruis in uw organisatie vandaan? Veel processen binnen organisaties zijn complexer ingericht dan nodig door het verloop van de tijd of doordat de markt of wetgeving andere eisen stelt aan de organisatie. Wij helpen uw medewerkers op een andere wijze naar de organisatie te kijken.

Leiderschap is een beleving, net als vertrouwen. De beleving van goed leiderschap blijkt een gevolg te zijn van onder meer de manier waarop sturing wordt gegeven en hoe leidinggevenden, teams en medewerkers daarbij samenwerken

Een belangrijke toets is de mate waarin leiders en medewerkers bereid zijn om elkaars talenten te benutten. Daar hoort ook bij dat zij elkaars zwakheden of leemten aanvullen. 

Wij adviseren bij het optimaliseren van de effectiviteit van HRM in uw organisatie door interventies in HR beleid en management. Daarmee dragen wij bij aan het verbeteren van de prestaties van uw organisatie.

 

pionmassiefturquoise

  

 

“Ik ben een speels iemand. Het is leuk en ik kan het ook niet laten om het leven uit te proberen in verschillende varianten, net als in het schaakspel, en niet met één opening te volstaan.
Er is zelden iets wat ik zeg of denk, of het tegenovergestelde gaat ook door mijn gedachten.”

Godfried Bomans, Dagboek van Rottumerplaat, 1971

 

Voor informatie of een oriënterend gesprek kunt u contact opnemen met mij via de contactpagina.