zaterdag, 10 juni 2017 19:41

Langer doorwerken

Geschreven door

 

Bedrijven sturen meer op inzetbaarheid en ontwikkeling personeel.

Het aandeel bedrijven dat maatregelen treft gericht op langer doorwerken van het personeel stijgt gestaag sinds 2010, en daarmee ook het aandeel werknemers dat in zulke bedrijven in dienst is. Dat stijgt van ca 45% in 2010 tot 55% in 2016.
Het gaat in het bijzonder om de maatregel taakverlichting en/of aanpassing takenpakket, het zogenoemde ‘job crafting’. In 2016 trof 15% van de organisaties deze maatregel versus 10% in 2010.
Ook op andere terreinen in HR-organisatiebeleid zijn meer bedrijven actief dan in de voorbije crisisjaren. Zo hebben meer organisaties scholings-, promotie- en loopbaanmogelijkheden voor personeel beschikbaar en is er meer ruimte voor het combineren van werk en zorgtaken. Sinds 2012 zien we ook dat in steeds meer bedrijven ruimte is voor leidinggevende en medewerker om individuele maatwerkafspraken te maken over ontwikkeling en opleiding van de medewerker.

Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) 2016 van TNO

EMCO Mens & Organisatie, al ruim 10 jaar uw partner bij uw adviseur bij opleiding, training en HR-, interim- en coaching activiteiten.
Kijk voor informatie op: www.emco-m-o.nl

 

 

Lees 900 keer
Erik Orie

Erik Orie is eigenaar van EMCO Mens & Organisatie

Meer in deze categorie: « Quote van de week Tevredenheid »