Toon items op tag: Emco Mens en Organisatie

donderdag, 15 juni 2017 18:40

Tevredenheid

 

"Tevredenheid is de grootste vijand van de creativiteit."

Raymond van het Groenewoud, zanger

 

EMCO Mens & Organisatie, al ruim 10 jaar uw partner bij het vinden van creatieve HR- en interim oplossingen en advies bij opleiding en training.
Kijk voor informatie op: www.emco-m-o.nl 

 

Gepubliceerd in Blog
donderdag, 01 juni 2017 12:24

Quote van de week

 

"Als je heel goed luistert naar mensen en ze laat vertellen wat hun probleem is, ligt daar ook vaak de oplossing." En: "Ik kan van alles vinden, maar zij moeten het doen."

Tjeenk Willink, informateur

 

EMCO Mens & Organisatie, al ruim 10 jaar uw partner bij mediation, coaching, opleiding, training en overige HR-, interim- en coaching activiteiten.
Kijk voor informatie op: www.emco-m-o.nl

Gepubliceerd in Blog
dinsdag, 19 mei 2015 09:03

Individueel & teamgericht

"EMCO M&O ondersteunt individuele medewerkers en teams het beste uit zichzelf te halen"

 

Begeleiding en supervisie

EMCO M&O begeleidt directie- en managementteams op zowel team als individueel niveau via supervisie. Supervisie is een individueel leertraject onder leiding van een supervisor waarbij methodisch wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar werk. Het is een vorm van reflecteren op de eigen werkstijl. Het geeft zicht op situaties die problemen geven, waar deze mee te maken kunnen hebben, hoe ermee om te gaan en welke alternatieven er zijn.

 

De "supervisanten" verkennen en herkennen vaste patronen en gaan op zoek naar dieperliggende motieven en overtuigingen die hun interacties sturen. Ze leren denken voelen en handelen adequaat op elkaar af te stemmen en eigen ervaringen in hun werk zodanig te overdenken en te doorzien dat het leidt tot een beter functioneren. Bij supervisie ligt het accent op het leren ook voor volgende situaties.

 

Supervisie vergroot de tevredenheid met het werk, leidt tot een groter zelfinzicht, een toename van persoonlijke effectiviteit van de professional en betrokkenheid met de organisatie. Bovendien gaat supervisie negatieve uitkomsten tegen, zoals stress, angst, en personeelsverloop binnen een organisatie.

 

pionmassiefturquoise

 

 

“De mens die zich omringt met feiten, niet toestaat dat hij verrast wordt, geen flits van intuïtie kent, geen veronderstellingen maakt, geen risico neemt, leeft in een afgesloten cel.”

Albert Einstein

 

 

Voor informatie of een oriënterend gesprek kunt u contact opnemen met mij via de contactpagina.

Gepubliceerd in uncategorized
woensdag, 01 april 2015 08:15

Mediation

Mediation

Meningsverschillen zullen er altijd zijn binnen organisaties. Soms leiden die verschillen in zienswijze echter tot conflicten die blokkerend werken. Deze conflicten kunnen voorkomen binnen een (management-) team, tussen werkgever en werknemer of tussen collega’s onderling. Ook in onderhandelings- of overlegsituaties tussen werkgever en vakbonden of ondernemings-/medezeggenschapsraden kunnen de gemoederen zo hoog oplopen, dat een gesprek onmogelijk is geworden.


In dit soort situaties treedt EMCO M&O op als mediator. Mediation is een manier om uw conflict samen op te lossen. U overlegt dan met de andere partij onder begeleiding van een onafhankelijke derde persoon. Iemand die u helpt via gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen. De mediator zelf is volstrekt onpartijdig en geeft geen oordeel.

Mediation kan in bijna elk conflict worden toegepast. De voorwaarde daarbij is dat beide partijen vrijwillig meewerken aan mediation.

 

pionmassiefturquoise

 

 

“Wie mat speelt bij het schaken
kan nooit remise maken.”


Theo van de Leur

 

 

Voor informatie of een oriënterend gesprek kunt u contact opnemen met mij via de contactpagina.

Gepubliceerd in uncategorized
woensdag, 01 april 2015 08:03

Sectoren

EMCO M&O is werkzaam in zowel de profit als de non-profit sector

Profit Sector

Zakelijke dienstverlening
Logistiek en transport
Industrie en technische dienstverlening


Non Profit Sector

Onderwijs
Woningcorporaties
Zorginstellingen

 pionmassiefturquoise  

 

 

“Vertel het mij en ik zal het vergeten, laat het mij zien en ik zal het mij herinneren, betrek mij erin en ik zal het begrijpen.”

Chinees spreekwoord

 

 

 

 

Voor informatie of een orienterend gesprek kan contact opnomen worden via de contactpagina.

 

 

Gepubliceerd in uncategorized
dinsdag, 31 maart 2015 12:53

Organisaties

"EMCO M&O ondersteunt organisaties het beste uit zichzelf te halen"

Organisaties

Waarom is het nog niet zo eenvoudig om altijd uw doelen te behalen? Waar komt de ruis in uw organisatie vandaan? Veel processen binnen organisaties zijn complexer ingericht dan nodig door het verloop van de tijd of doordat de markt of wetgeving andere eisen stelt aan de organisatie. Wij helpen uw medewerkers op een andere wijze naar de organisatie te kijken.

Leiderschap is een beleving, net als vertrouwen. De beleving van goed leiderschap blijkt een gevolg te zijn van onder meer de manier waarop sturing wordt gegeven en hoe leidinggevenden, teams en medewerkers daarbij samenwerken

Een belangrijke toets is de mate waarin leiders en medewerkers bereid zijn om elkaars talenten te benutten. Daar hoort ook bij dat zij elkaars zwakheden of leemten aanvullen. 

Wij adviseren bij het optimaliseren van de effectiviteit van HRM in uw organisatie door interventies in HR beleid en management. Daarmee dragen wij bij aan het verbeteren van de prestaties van uw organisatie.

 

pionmassiefturquoise

  

 

“Ik ben een speels iemand. Het is leuk en ik kan het ook niet laten om het leven uit te proberen in verschillende varianten, net als in het schaakspel, en niet met één opening te volstaan.
Er is zelden iets wat ik zeg of denk, of het tegenovergestelde gaat ook door mijn gedachten.”

Godfried Bomans, Dagboek van Rottumerplaat, 1971

 

Voor informatie of een oriënterend gesprek kunt u contact opnemen met mij via de contactpagina.

 

 

Gepubliceerd in uncategorized
woensdag, 18 maart 2015 10:33

Coaching

Coaching


Coaching vergroot de werktevredenheid, leidt tot een verbetering in vaardigheden en effectiviteit van de professional, het bereiken van doelen met betrekking tot effectief leidinggeven en het maken van weloverwogen beslissingen. Bovendien heeft coaching een positieve invloed op het tegengaan van stress en burn-out. De belangrijkste succesfactor voor coaching is de kwaliteit van de relatie zoals ingeschat door de gecoachte. Verder blijkt coaching door onbekende, externe coaches effectiever dan ’peer-coaching’ door bijvoorbeeld collega’s.


Op basis van onderzoek naar werkzame ingrediënten in de psychotherapie kan worden geconcludeerd dat de volgende aspecten van invloed zijn op de effectiviteit van coaching:


• de kwaliteit van de relatie tussen gecoachte en coach: samenwerking, betrokkenheid, overdracht;
• de persoon van de coach: persoonlijke kenmerken, cultivering van positieve verwachtingen, warmte, waardering, aandacht;
• de gecoachte: hoop op verandering, motivatie, probleemdruk.

 

pionmassiefturquoise

 

 

“...weet je...ik vind het leven zo ongelofelijk bizar,
het is net een schaakspel met verkeerde stukken en veel te veel velden,
het is net of je moet schaken op een dambord.”

Maarten 't Hart

 

 

Voor informatie of een oriënterend gesprek kunt u contact opnemen met mij via de contactpagina.

 

 

Gepubliceerd in uncategorized
woensdag, 18 maart 2015 09:54

Interim Management

Interim Management


Soms heb je als organisatie extra versterking nodig, bijvoorbeeld ter overbrugging van de invulling van een vacature, het vlottrekken van een project of het begeleiden van een reorganisatie. Interim Management kan een passende oplossing zijn voor een tijdelijke situatie.


De belangrijkste voordelen van Interim Management zijn:


• De interim-manager is onafhankelijk
• De tijdsduur is beperkt
• De interim-manager heeft een helikoptervisie en is niet bedrijfsblind
• De interim-manager vormt geen bedreiging voor betrokken werknemers


EMCO M&O is met name gespecialiseerd in HRM en general management in zowel profit als non-profit organisaties.


“Het schaakspel staat symbool voor: strategie, tactiek, rekenen, analyseren, maar ook voor het creëren van ruimte, creativiteit en goed doordacht beleid.”

pionmassiefturquoise

 

Voor informatie of een oriënterend gesprek kunt u contact opnemen met mij via de contactpagina.

 

Gepubliceerd in uncategorized
woensdag, 18 maart 2015 09:46

Advies Implementatie Begeleiding

"EMCO M&O staat voor een professionele aanpak en menselijke benadering"

 

Organisaties

Wij adviseren organisaties met als doel beter te presteren en functioneren. Dit wordt bereikt door de bestaande organisatieproblemen in kaart te brengen, te analyseren wat de oorzaken zijn en een verbeterplan te bedenken.
Behalve adviseren en ondersteunen, begeleiden wij ook bij de implementatie van de door ons geadviseerde oplossingen. lees meer.....


Individuele en teamgerichte begeleiding en supervisie

Wij richten ons op houding en gedrag van mensen voortkomende uit overtuigingen, drijfveren en eigen identiteit. De inzet en ontwikkeling van medewerkers is een belangrijke schakel in het functioneren van uw organisatie. lees meer.....

Sectoren

EMCO M&O is werkzaam in zowel de profit sector als de non-profit sector. 
lees meer..... 

 

pionmassiefturquoise

 

Voor informatie of een oriënterend gesprek kunt u contact opnemen met mij via de contactpagina.

Gepubliceerd in uncategorized
vrijdag, 13 maart 2015 15:11

Over Emco M&O

"Het is belangrijk te weten wat jou motiveert; om uit te vinden hoe je je grenzen verlegt"

"Waarom het leven op schaken lijkt" (2007) van Garri Kasparov


Grenzen verleggen is voor mij vergelijkbaar met over de schutting heen kijken. Om op deze manier het schaakveld te kunnen overzien. Dit schaakveld staat voor "werkveld" of "speelveld". Er zijn vele manieren om je te bewegen op dit veld; gestructureerd, analytisch of creatief. Er zijn ook vele manieren om te kijken naar je medespelers; als concurrent, als eenling of als lid van een team.

Erik Orie is inspirator en drijvende kracht achter EMCO- Mens en Organisatie. Creatief denken, motiveren, inspireren en een verkennende blik is de basis in zijn werk als consultant.

Zijn ervaring in non-profit en profitorganisatie en interesse in "wat mensen beweegt" hebben voor hem de richting bepaald bij de opstart van EMCO Mens en Organisatie in 2006.

 

pionmassiefturquoise

 

 

“Het schaakspel staat symbool voor: strategie, tactiek, rekenen, analyseren, maar ook voor het creëren van ruimte, creativiteit en goed doordacht beleid.”

 

 

Voor informatie of een oriënterend gesprek kunt u contact opnemen met mij via de contactpagina.

Gepubliceerd in uncategorized
Pagina 3 van 4