Mediation

Meningsverschillen zullen er altijd zijn binnen organisaties. Soms leiden die verschillen in zienswijze echter tot conflicten die blokkerend werken. Deze conflicten kunnen voorkomen binnen een (management-) team, tussen werkgever en werknemer of tussen collega’s onderling. Ook in onderhandelings- of overlegsituaties tussen werkgever en vakbonden of ondernemings-/medezeggenschapsraden kunnen de gemoederen zo hoog oplopen, dat een gesprek onmogelijk is geworden.


In dit soort situaties treedt EMCO M&O op als mediator. Mediation is een manier om uw conflict samen op te lossen. U overlegt dan met de andere partij onder begeleiding van een onafhankelijke derde persoon. Iemand die u helpt via gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen. De mediator zelf is volstrekt onpartijdig en geeft geen oordeel.

Mediation kan in bijna elk conflict worden toegepast. De voorwaarde daarbij is dat beide partijen vrijwillig meewerken aan mediation.

 

pionmassiefturquoise

 

 

“Wie mat speelt bij het schaken
kan nooit remise maken.”


Theo van de Leur

 

 

Voor informatie of een oriënterend gesprek kunt u contact opnemen met mij via de contactpagina.